Liity jäseneksi

Annettuja tietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan. Alla olevasta tietosuojaselosteesta voit lukea tarkemmin rekisteriin tallennettujen tietojen käsittelystä.

Hoidamme jäsenyyteen liittyvää viestintää noin 3-5 kertaa vuodessa sekä tiedotamme Meniere-tapahtumista.

Hyväksyn Huimaus- ja Meniere-liiton toiminnan tavoitteet ja sitoudun edistämään lliiton toimintaa, sekä muutenkin noudattamaan sääntöjä, joihin olen tutustunut.

Parhaimmat edut ja palvelut sekä jäsenkirjeet saat, kun valitset paikallisyhdistykseksi lähimmän yhdistyksen. Jäsenmaksu on 20-25 euroa riippuen yhdisyksestä.