Liiton ansiomerkit

Liiton ansiomerkit ovat kaikkien Meniere-yhdistysten sekä Huimaus- ja Meniere-liiton käytettävissä. Ansiomerkkejä on kolmea eri luokkaa: kulta-, hopea- tai pronssiansiomerkki.

Merkkien myöntämisperusteet

Pronssinen ansiomerkki

Merkin saaja on ollut yhdistyksen tai liiton jäsen vähintään 5 vuotta ja koko tänä aikana osallistunut aktiivisesti yhdistyksen tai liiton toimintaan taikka muulla tavalla ansioitunut.

Hopeinen ansiomerkki

Merkin saaja on ollut yhdistyksen tai liiton jäsen vähintään 8 vuotta ja koko tänä aikana osallistunut aktiivisesti yhdistyksen tai liiton toimintaan taikka muulla tavalla ansioitunut.

Kultainen ansiomerkki

Merkin saaja on ollut yhdistyksen tai liiton jäsen vähintään 10 vuotta ja koko tänä aikana osallistunut erittäin aktiivisesti yhdistyksen tai liiton toimintaan taikka muulla tavalla ansioitunut.

Kaikkien ansiomerkkihakemusten kohdalla voi liiton hallitus perustellusta hakemuksesta poiketa saajan jäsenyysehdoista ja myöntää ansiomerkin myös painavista syistä harkintansa mukaan henkilölle, joka ei ole ollut Huimaus- ja Meniere-liiton jäsen. Myöskään aikaisempien merkkien saaminen ei ole esteenä merkkien hakemiselle. Pääsääntöisesti kuitenkin edellisen merkin myöntämisestä on pitänyt kulua 3 vuotta.

Huimaus- ja Meniere-liitto ry:n hallitus päättää normaalijärjestyksessä merkin myöntämisestä, eikä päätöksestä voi valittaa.

Merkkiä kannetaan vasemmassa rintapielessä ja vain arvokkainta yhdellä kertaa.

Ansiomerkkien haku

Merkit haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka osoitetaan suoraan Huimaus- ja Meniere-liiton hallituksen puheenjohtajalle. Hakemuksesta tulee ilmetä seuraavat asiat:

Merkin saajan

nimi..................................................

osoite...............................................

postinumero..........paikkakunta..............

henkilötiedot.......................................

Meniere-yhdistys.................................

Mitä ansiomerkkiä haetaan, ...................................................

Hakemuksen perustelut, .......................................................

........................................................................................
Hakijan tiedot,

Päiväys ja allekirjoitukset .......................

............................ ............................

Toivottu merkin jakamispäivä ja tilaisuus ................................

Merkkejä voidaan jakaa sekä yhdistysten omissa että liiton tilaisuuksissa.

Hakemus on jätettävä riittävän ajoissa (kahtena kappaleena liiton puheenjohtajalle osoitettuna), mieluiten 6 kk ennen tarkoitettua jakamispäivämäärää. Merkkejä voivat hakea yksityiset henkilöt, myös liiton ulkopuoliset henkilöt ja yhdistykset.

Huimaus- ja Meniere-liitto ry

Päivitetty 27.4.2023