Mitä on vertaistuki?

Vertaistukea vai vertaistoimintaa?       

Vertaistuella tarkoitetaan sekä ihmisten vuorovaikutukseen perustuvaa että internetin välityksellä tapahtuvaa toimintaa.
Tavoitteena on parantaa Menieren tautia sairastavien elämänlaatua ja ohjata uudelleenselviytymiseen (enablement). Tukea hakeva oppii toimintamallin, jota soveltamalla sairauden aiheuttamista rajoituksista voi selvitä. Mallin voi omaksua henkilökohtaisen vuorovaikutuksen kautta liiton tai alueyhdistyksen tukihenkilöltä tai virtuaalisesti läpikäymällä MeniTuki-ohjelman liiton kotisivuilta.

Vertaistoiminnalla tarkoitetaan yhteisöllistä toimintaa, kuten virkistäytymistä, tapaamisia, tiedon jakamista ja yhdessä tekemistä. Erikseen on mainittava sopeutumisvalmennuskurssit, jotka sisältävät sekä vertaistukea että vertaistoimintaa.

Vertaistuki ei korvaa lääketieteellistä hoitoa. Menieren tauti aiheuttaa elimistössä muutoksia, kuten huimausta, kuulon alennusta ja korvan soimista. Oireet koetaan eri tavoin. Osa henkilöistä pitää oireita invalidisoivina, osa on oppinut elämään oireiden kanssa. Lääketieteellinen hoito pyrkii vähentämään elimistön muutoksia. Vertaistuki vaikuttaa siihen, miten tulet toimeen oireittesi ja niiden aiheuttamien rajoitusten vuoksi. Oma suhtautuminen vaikuttaa siihen, miten sinä koet sairautesi. Vertaistuki auttaa sinua elämään sovussa tautisi kanssa.

Menieren tautiin sairastuneelle on tarjolla kolme vertaistuen muotoa:

1) henkilökohtainen yhteydenpito vertaistukihenkilön kanssa,

2) tietokoneavusteinen tuki vertaistukihenkilön avulla tai

3) itsenäisesti toteutettu tietokoneavusteinen vertaistuki.

Ottamalla yhteyttä lähimmän Meniere-yhdistyksen vertaistukihenkilöön saat lisätietoa siitä, mitä vertaistukimuotoja yhdistys tarjoaa, ja voit arvioida, mikä sopii sinulle parhaiten. (Linkki sisäiselle sivulle).

Henkilökohtainen vertaistuki perustuu vapaamuotoiseen ja vuorovaikutteiseen keskusteluun, jonka aikana vertaistukihenkilö voi antaa hyödyllistä kokemustietoa ja vinkkejä siitä, miten Menieren taudin kanssa voi elää ja sen haittoja vähentää. Sovi vertaistukihenkilön kanssa, miten ja kuinka usein pidätte keskusteluyhteyttä.

Tietokoneavusteinen tuki vertaistukihenkilön avulla perustuu MeniTuki-ohjelman käyttöön. Sinun ei tarvitse hallita tietokoneen käyttöä, vaan vertaistukihenkilö auttaa sinua prosessin läpiviemisessä. MeniTuki-ohjelma antaa sinulle syvällistä tietoa sairaudestasi, jolloin opit ymmärtämään sitä paremmin. Ohjelma kertoo sinulle myös, miten vertaudut keskimääräiseen sairastuneeseen. MeniTuesta saat tietoa toimintamalleista, joilla selviydyt paremmin taudin aiheuttamista rajoitteista. Ohjelmalla voit kehittää asennettasi positiivisemmaksi, millä on suuri vaikutus elämänlaatusi parantumiseen. Ohjelma tallentaa tietosi toistuvaa käyttöäsi varten, ja tietoturvallisuus on varmistettu. Vertaistukihenkilö on keskustelukumppanisi ja oppaasi koko prosessin ajan. Vertaistukiprosessi toteutetaan 8-10 istunnon aikana joko kasvokkain tai Skype-yhteyden avulla. Tee vertaistukihenkilön kanssa sopimus, miten ja missä aikataulussa toteutatte vertaistukiprosessin.

Itsenäisesti toteutettu tietokoneavusteinen vertaistuki

Voit toteuttaa vertaistukiprosessin myös itsenäisesti MeniTuki-ohjelmalla. Ohjelman läpikäynti kannattaa jakaa myös itsenäisesti tehtynä 8-10 kertaan ja pohtia sisältöä välillä perusteellisesti.

Rekisteröi oma MeniTuki-tunnuksesi osoitteessa www.menituki.fi (Linkki ulkoiselle sivulle Menituki -sivustolle).

Alla oleva kuvassa on esitetty vertaistuen ja lääketieteellisen hoidon erot.

(Kuva avautuu sisäiselle sivulle, pdf-tiedosto).