Paikallistoiminta

Paikallisyhdistyksillä on koulutettuja vertaistukihenkilöitä, joihin menierikot ja heidän läheiset voivat olla yhteydessä. Vertaistukihenkilöiden yhteystiedot löydät myös Meniere-posti-lehden takakannen sisäsivulta. (Linkki sisäiselle sivulle)

Paikallisyhdistykset järjestävät Meniere-tapahtumia menierikoille ja heidän läheisilleen. Tapahtumat löydät Meniere-postilehden sivuilta 20-21 sekä Tapahtuma-sivulta. (Linkki sisäiselle sivulle)