Huimaus- ja Meniere-liitto ry

Suomen Meniere-liitto päätti liittokokouksessaan 29.3.2022 laajentaa toimintaansa koskemaan muutakin sisäkorvaperäistä huimausta kuin vain Menieren tautia ja että järjestön nimi muutetaan Huimaus- ja Meniere-liitoksi. Näin sisäkorvaperäistä huimausta sairastavat löytävät vertaistuen piiriin helpommin.

Tämän johdosta liiton verkkosivut ovat työn alla ja asiasta tiedotetaan kesän 2022 aikana.

Suomen Meniere-liitto ry:n tavoitteena on parantaa menierikon elämänlaatua.Tässä tarkoituksessa se antaa tietoa Menieren taudista, toimii edunvalvontajärjestönä viranomaisten suuntaan, pyrkii poistamaan työelämän esteitä, tiedottaa kuntoutuksesta sekä tarjota vertaistukea.

Paikallisesti toiminta kanavoituu alueyhdistysten ( Paikallistoiminta ) ja paikallisten vertaistukihenkilöiden kautta. Liittoon kuuluu tällä hetkellä joko suoraan tai yhdistysten kautta noin 1500 henkilöjäsentä. Paikallisesti jäseniä palvellaan informoimalla Menieren taudista ja sen hoidosta, antamalla vertaistukea ja järjestämällä virkistystoimintaa.  

Liiton tärkein hanke vuonna 2016 oli yhteistoimintamallin kehittäminen paikallisen sairaalan korvayksikön ja yhdistyksen välille. Pilot-hanke toteutettiin HYKSin Korvaklinikan ja Uudenmaan Meniere-yhdistyksen edustajien toimesta. Yhteistoimintamallin avulla on tarkoitus varmistaa, että sairaalassa diagnoosin saaneet potilaat pääsevät mahdollisimman pian vertaistuen piiriin. Hankkeen aikana kuvattiin potilasprosessi.Sen puitteissa kuvattiin Korvaklinikan hoitoprosessi ja Yhdistyksen vertaistukiprosessi. Tarkoituksena on pidemmällä aikavälillä perehdyttää yhdistysten vertaistukihenkilöt yhteistoimintamalliin sekä vertaistukiprosessiin, jonka avulla menierikkojen elämänlaatua voidaan missiomme mukaisesti parantaa tehokkaasti ja tuloksellisesti.

Liiton viestintää ja näkyvyyttä pyritään edelleen parantamaan. Jäsenmäärän kasvattaminen on tärkeää, että menierikkojen edunvalvontaan saadaan voimaa.

Paikallisyhdistysten toiminnan aktivointi tulee edelleen olemaan suuri haaste, sillä jäsenet ikääntyvät eivätkä entiseen tapaan halua osallistua yhdistysten järjestämiin tapahtumiin. Nuoremmat työikäiset menierikot osallisuvat yhteydenpitoon usein sosiaalisen median kautta. Paikallisyhdistysten uudistumisen täytyy jatkossa pohjautua uusiin yhteydenpitokeinoihin, jotka kiinnostavat nuorempiakin jäseniä. Liitolla on haastena kehittää uusia malleja. Tämä ei poissulje nykyisten osallistumiskeinojen käyttöä, vaan mahdollistaa yhä useampien jäsenten aktiivisen osallistumisen.    

Kuluvana vuonna tullaan tekemään seuraava jäsentyytyväisyyskysely, jonka avulla pyritään selvittämään mitä liiton ja yhdistysten on tehtävä, jotta jäsentyytyväisyys paranisi ja sitä kautta jäsenet saataisiin pysymään toiminnan piirissä ja aktivoitumaan.