Huimaus- ja Meniere-liitto ry

Huimaus- ja Meniere-liitto tarjoaa menierikoille ja muita sisäkorvaperäisiä huimaussairauksia sairastaville sekä heidän läheisilleen vertaistukea ja tietoa. Liiton tehtävänä on myös toimia edunvalvontajärjestönä viranomaisten suuntaan, pyrkiä poistamaan työelämän esteitä sekä tiedottaa eri kuntoutusmahdollisuuksista.

Suomen Meniere-liitto päätti liittokokouksessaan 29.3.2022 laajentaa toimintaansa koskemaan muutakin sisäkorvaperäistä huimausta kuin vain Menieren tautia ja, että järjestön nimi muutetaan Huimaus- ja Meniere-liitoksi. Näin sisäkorvaperäistä huimausta sairastavat löytävät vertaistuen piiriin helpommin.

Paikallisesti toiminta kanavoituu alueyhdistysten (Paikallistoiminta) ja paikallisten vertaistukihenkilöiden kautta. Liittoon kuuluu tällä hetkellä joko suoraan tai yhdistysten kautta noin 1500 henkilöjäsentä. Paikallisesti jäseniä palvellaan informoimalla sisäkorvaperäisistä huimaussairauksista ja niiden hoidosta, antamalla vertaistukea ja järjestämällä virkistystoimintaa. Liiton jatkuvana tavoitteena on parantaa liiton viestintää ja näkyvyyttä sekä kasvattaa jäsenmäärää, jotta menierikkojen edunvalvontaan saadaan voimaa.

Liitossa kannetaan huolta paikallisyhdistysten toiminnan aktivoinnista, sillä jäsenet ikääntyvät eivätkä entiseen tapaan halua osallistua yhdistysten järjestämiin tapahtumiin. Nuoremmat työikäiset menierikot puolestaan osallisuvat yhteydenpitoon usein sosiaalisen median kautta. Liitto kehittääkin uusia toimintamalleja, jotta liitto palvelee yhä useampaa jäsentä ja tukee heidän aktiivista osallistumistaan.