Huimaus- ja Meniere-liiton historiaa

Huimaus- ja Meniere-liitto ry perustettiin Suomen Meniere-liitto -nimellä vuonna 1993 toimimaan Meniere-yhdistysten kattojärjestönä. Jo heti alusta alkaen pidettiin tärkeänä luoda jäsenille ilmestyvä tiedotuslehti sekä perustaa uusia Meniere-yhdistyksiä, jotta toiminta saataisiin kattamaan koko maan.

Askelmerkkejä vuosien ajalta

1989 | Suomen Meniere-toiminta alkoi
Meniere-potilaiden kokoontumiset alkoivat aluksi kerhotoiminnalla Oulussa ja pian uusia Meniere-kerhoja perustettiin eri puolille maatamme. Vuonna 1989 perustettiin Ouluun ensimmäinen Meniere-yhdistys (Suomen Meniere-yhdistys). Ahkeran valistustyön tuloksena yhdistyksiä syntyi maahamme nopealla vauhdilla ja jäsenmääräkin kasvoi entisestään.

1990 | Meri-Lapin Meniere-yhdistys perustettiin

1991 | Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan Meniere-yhdistykset perustettiin

1992 | Uudenmaan Meniere-yhdistys perustettiin 

1993 | Suomen Meniere-liitto perustettiin
Päätös Suomen Meniere-yhdistyksen muuttamisesta Suomen Meniere-liitoksi tehtiin 1993. Meniere-yhdistyksiä syntyi Suomen Meniere-liiton perustamisen jälkeen enenevässä määrin.

1995 | Suomen Meniere-liitto ry rekisteröitiin yhdistysrekisteriin

1997 | Suomen Meniere-liitto ry liittyi Kuulonhuoltoliiton jäseneksi mutta erosi siitä sittemmin.

2005 | Meniere-lehti muuttui Meniere-postiksi
Tiedotuslehden alkutaival oli melko vaatimaton: se ilmestyi kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä, ja oli kooltaankin vain A5-kokoinen. Nimi oli tuolloin vielä "Meniere-lehti". Vuonna 2005 lehti sai "Meniere-posti" nimen nimikilpailun tuloksena. Lehden sisältö on muuttunut koko ajan monipuolisemmaksi ja kokokin on kasvanut A4-mittoihin. Lehti on kuitenkin toiminut aina, niin alkutaipaleellaan kuin tälläkin hetkellä, tärkeänä tiedon välittäjänä Menieren taudin kanssa elettäessä.

2016 | Liitto kehitti yhteistoimintamallin paikallisen sairaalan korvayksikön ja yhdistyksen välille. Pilot-hankkeen toteuttivat HYKSin Korvaklinikka ja Uudenmaan Meniere-yhdistys. Yhteistoimintamallin avulla on tarkoitus varmistaa, että sairaalassa diagnoosin saaneet potilaat pääsevät mahdollisimman pian vertaistuen piiriin. Hankkeen aikana kuvattiin potilasprosessi, jonka puitteissa kuvattiin Korvaklinikan hoitoprosessi ja Yhdistyksen vertaistukiprosessi. Tarkoituksena on pidemmällä aikavälillä perehdyttää yhdistysten vertaistukihenkilöt yhteistoimintamalliin sekä vertaistukiprosessiin, jonka avulla menierikkojen elämänlaatua voidaan missiomme mukaisesti parantaa tehokkaasti ja tuloksellisesti.

2022 | Suomen Meniere-liitto ry kasvoi Huimaus- ja Meniere-liitoksi