Sairaalayhteistyö

Sairaalayhteistyössä sairaalan poliklinkikka ja paikallisyhdistys solmivat yhteistoimintasopimuksen.

Kun menierikko saa Menieren taudin diagnoosin tai vahvan epäilyn Menieren taudista, sairaalan poliklinikan osastonhoitaja ohjaa menierikon Huimaus- ja Meniere-liiton vertaistuen piiriin.

Kuva on linkki artikkeliin