Tasapainohermon tulehdus-tukiryhmä

Vertaistuen verkkosivut ovat työn alla ja asiasta tiedotetaan tarkemmin Meniere-posti-lehdessä.

Tietoa vestibulaarineuroniitistä eli tasapainohermon tulehduksesta ja sen hoidosta:


Yhdistyksillä on lisäksi omia paikallisella tasolla toimivia vertaistukihenkilöitä, joiden yhteystiedot löytyvät Meniere-posti lehden sivulta 23 sekä paikallisyhdistysten verkkosivuilta:

Tukiryhmän asiantuntijana toimii Anne-Marja Hammar.