Vertaistuki

Suomen Meniere-liitto päätti liittokokouksessaan 29.3.2022 laajentaa toimintaansa koskemaan muutakin sisäkorvaperäistä huimausta kuin vain Menieren tautia ja että järjestön nimi muutetaan Huimaus- ja Meniere-liitoksi. Näin sisäkorvaperäistä huimausta sairastavat löytävät vertaistuen piiriin helpommin.

Tämän johdosta liiton verkkosivut ovat työn alla, kunnes verkkosivujen rakenne löytää muotonsa.

Huimaukseen liittyviä sisäkorvaperäisiä diagnooseja, joille on suunnitteilla omat tukiryhmät ja asiantuntijat: